Galileo Masters 2015 – edycja polska | Z ilu satelitów skorzystaliście dziś rano, pytają ambasadorzy Niemiec i Francji
Polska edycja europejskiego konkursu nawigacji satelitarnej European Satellite Navigation Competition Galileo Masters, European Satellite Navigation Competition Galileo Masters - Polish Competition
galileo,galileo masters,esnc,european satellite navigation competition,satellite,navigation,competition,gnss,gps
374
single,single-post,postid-374,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Blog

10 Cze / Z ilu satelitów skorzystaliście dziś rano, pytają ambasadorzy Niemiec i Francji

Satelity Galileo FOC / Credit: ESA

Ambasadorzy Niemiec i Francji pytają w liście Polaków z ilu satelitów skorzystali dzisiaj rano, wskazując, że rozwój sektora kosmicznego opłaca się i firmom i społeczeństwu.

Za Gazetą Wyborczą publikujemy list ambasadorów Niemiec i Francji, którzy namawiają Polaków do zaangażowania się w rozwój sektora kosmicznego. Pierre Buhler (ambasador Francji w Polsce) i Rolf Nikel (ambasador Niemiec w Polsce) wspomnieli także o roli konkursu Galileo Masters, jaką jest tworzenie nowych firm właśnie w tym sektorze!

List ambasadorów Francji i Niemiec w Polsce:Z ilu satelitów skorzystaliśmy dziś rano?

Tysiące kilometrów ponad naszymi głowami po orbicie Ziemi krążą niewidoczne dla nas satelity. Stosowane w nich zaawansowane technologie pozostają dla wielu z nas zagadką. Wydaje nam się, że kosmos będący przedmiotem badań naukowców, którzy go obserwują i organizują misje, ma niewiele wspólnego z naszymi codziennymi sprawami. Prawda jest jednak taka, że dla współczesnego życia technologie kosmiczne są ogromnie ważne. Dziś rano skorzystaliśmy zapewne z około czterdziestu satelitów, mimo że ani nie mogliśmy ich dotknąć, ani nawet zobaczyć. Używamy ich jednak, gdy włączamy telewizor z setkami kanałów, łączymy się z internetem, przeprowadzamy operacje bankowe, planujemy podróż, jedziemy samochodem w nieznane miejsce lub wybieramy najmniej zakorkowaną trasę przejazdu, sprawdzamy prognozę pogody lub spodziewany czas lądowania samolotu na warszawskim lotnisku – tę listę można by ciągnąć w nieskończoność!

Sektor kosmiczny ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Telekomunikacja opiera się w dużej mierze na satelitach. Internet wykorzystuje systemy geolokalizacji. Zarówno telefony komórkowe, jak i urządzenia instalowane w samochodach korzystają z satelitarnych systemów nawigacji (GPS, Galileo i inne) oraz satelitów obserwujących Ziemię.

W służbie środowiska

Aby skutecznie przewidywać pogodę, sieć specjalnie wyposażonych satelitów meteorologicznych zbiera informacje z całego świata. Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) zarządza kilkoma takimi urządzeniami, które przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku obserwują atmosferę, lądy i oceany, a następnie przekazują zebrane dane Państwowym Instytutom Badawczym krajów będących członkami organizacji (w tym Polski) oraz państw współpracujących.

Działający na całym świecie system ARGOS za pomocą sześciu satelitów zbiera dane, które następnie są opracowywane w dwóch ośrodkach: w Waszyngtonie (USA) i w Tuluzie (Francja). Celem jego działań jest namierzanie zaginionych statków oraz dostarczanie informacji na temat położenia obiektów unoszących się na wodzie, z dokładnością do 150 metrów. System ARGOS służy też do zbierania i analizowania danych atmosferycznych i oceanograficznych, jak również wszelkich informacji dotyczących klimatu.

Satelita TerraSAR-X monitoruje środowisko naturalne i obszary rolnicze, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych. Sektor kosmiczny jest obecnie kluczowy dla obserwacji zmian klimatycznych. Dzięki analizie danych zbieranych przez satelity lepiej rozumiemy, jakim procesom podlega klimat na Ziemi, i możemy przewidywać jego przyszłe zmiany.

W służbie zarządzania kryzysowego

W sytuacji katastrofy ekologicznej systemy ochrony cywilnej wykorzystują dane zbierane przez satelity, żeby jak najwcześniej ocenić zagrożenie i zminimalizować szkody. Informacje geograficzne pochodzące ze źródeł zbierających dane w czasie niemal rzeczywistym służą do zapewniania precyzyjnych wskazówek nawigacyjnych. Ważnym czynnikiem umożliwiającym skuteczne interwencje jest system niezawodnej komunikacji między zespołami pracującymi w terenie. Choć obserwacje kosmiczne nie są w stanie przeciwdziałać katastrofom, łatwo sobie wyobrazić, jak dramatycznie wzrosłoby zagrożenie dla ludzkiego życia, gdyby nie śledzono przebiegu cyklonów czy powodzi. W przypadku innych źródeł zagrożenia, takich jak na przykład konflikt na Ukrainie, satelity również odgrywają ważną rolę.

Dla programów związanych z obroną i bezpieczeństwem narodowym znaczącym źródłem informacji są obrazy satelitarne, dzięki którym możliwe jest zbieranie danych na temat danego obszaru, jego dyskretna obserwacja i regularny monitoring dowolnego punktu na Ziemi. System Pleiades, na który składają się dwa satelity wyposażone w skanery elektro-optyczne dające obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości, umożliwia codzienną obserwację dowolnego miejsca na Ziemi i dostarczanie na bieżąco cennych informacji na temat wszelkich wykrytych zmian.

Obrazy dostarczane przez satelity pozwalają państwom na skuteczną obserwację i ochronę swoich granic lądowych i morskich, jak również wszelkich kluczowych obiektów. Satelity monitorujące Ziemię umożliwiają zbieranie informacji dniem i nocą, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Czy można sobie wyobrazić, jak wyglądałoby współczesne życie, gdybyśmy nie dysponowali satelitami, z których codziennie korzystamy, nawet o tym nie wiedząc?

Źródło wzrostu gospodarczego

Oprócz kluczowej roli, jaką sektor kosmiczny odgrywa w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa, związane z nim technologie i wiedza przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarki – nie tylko samej branży kosmicznej, ale też wielu innych. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z roku 2014 prezentuje imponujące dane makroekonomiczne dotyczące najnowszych kierunków rozwoju i perspektyw na przyszłość.

W roku 2013 sektor kosmiczny zatrudniał 900 tys. ludzi na całym świecie (w tym pracowników administracji publicznej). W tym samym roku przychody w tym sektorze wyniosły około 256 miliardów dolarów – z czego 58 proc. pochodziło z usług dla konsumentów. Przykładowo we Francji jedno euro zainwestowane w przemysł kosmiczny daje 20 euro korzyści dla gospodarki.

W roku 2014 w branży kosmicznej we Francji pracowało około 180 tys. osób, w tym 17 tys. bezpośrednio zatrudnionych w przemyśle kosmicznym.

W Niemczech sytuacja wygląda podobnie: jedno euro wydatków przynosi 16 euro korzyści, a według statystyk podawanych przez Związek Niemieckiego Przemysłu Aeronautycznego (BDLI) przedsiębiorstwa działające w tej branży w roku 2012 zatrudniały 100 tys. 700 osób i osiągnęły przychód w wysokości 28 miliardów euro.

Źródło innowacji

Sektor kosmiczny przyczynia się do rozwoju zaawansowanych technologii, które znajdują zastosowanie również w innych branżach, gdzie często też są dalej rozwijane. Istnieje wiele przykładów korzystnych rozwiązań opartych na wiedzy i technologii związanej z branżą kosmiczną: panele słoneczne, implantowane monitory czynności serca, leczenie nowotworów, produkcja lekkich materiałów, metody oczyszczania wody, zaawansowane technologie informatyczne, globalne systemy ratownicze.

Co więcej, innowacje wykorzystywane w sektorze kosmicznym, na przykład te związane z miniaturyzacją urządzeń, stanowią siłę napędową dla nowych rozwiązań stosowanych w innych branżach przemysłu i usług, dzięki którym zwiększa się wydajność i obniżają koszty – co z kolei poprawia jakość usług i przyczynia się do zwiększenia obrotów instytucji i przedsiębiorstw działających w sektorze kosmicznym. Wiele branż rozwija się i otwiera na innowacje dzięki wsparciu przemysłu kosmicznego.Współpraca europejska

W roku 2012 Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jako dwudzieste z jej państw członkowskich. Roczny wkład Polski w budżet Agencji wynosi 30 milionów euro, co stanowi znaczącą i bardzo obiecującą sumę.

Od stycznia 2015 roku działa też powołana przez rząd Polska Agencja Kosmiczna, której celem jest koordynacja polskiej polityki kosmicznej oraz wspieranie rozwoju przemysłu kosmicznego. 12 marca 2015 roku Agencja podpisała pierwszą umowę o współpracy z francuskim Państwowym Ośrodkiem Badań Kosmicznych (CNES). W przyszłości podobna umowa ma również zostać podpisana z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR).

Skuteczne działania w sektorze kosmicznym wymagają współpracy międzynarodowej, mającej na celu podział kosztów uruchamianych programów oraz wspólny rozwój wiedzy i kompetencji. Doskonałym przykładem takiego właśnie działania opartego na międzynarodowej współpracy jest ESA, która przez ostatnie czterdzieści lat uruchomiła szereg niezwykłych programów kosmicznych, obejmujących różnego rodzaju działania:

– Budowa rakiet nośnych Ariane (obecnie Ariane 5, a w przyszłości również Ariane 6), pozwalających krajom europejskim samodzielnie dostarczać satelity na orbitę.

– Program badań kosmicznych, w ramach którego kilka miesięcy temu sonda Rosetta osadziła na komecie lądownik Philae. W misję zaangażowana jest Polska, która między innymi dostarczyła penetrator MUPUS, służący do pobierania próbek gruntu.

– Program „Przestrzeń kosmiczna w służbie obywateli”, który w ostatnich latach należy do priorytetowych działań ESA. Jednym z programów prowadzonych we współpracy z Komisją Europejską jest europejski system nawigacji Galileo, który wkrótce ma zostać uruchomiony i na który docelowo będzie się składać trzydzieści satelitów. Komisja Europejska, we współpracy z ESA i Europejską Agencją Środowiska (EEA), nadzoruje też program Copernicus, w ramach którego pięć satelitów Sentinel ma monitorować powierzchnię lądów i oceanów naszej planety i dostarczać ich zobrazowanie o niezwykle wysokiej jakości i częstotliwości. Dane te mają być bezpłatnie udostępniane wszystkim zainteresowanym, co umożliwi firmom rozwój i uruchamianie nowych usług. W obecnej chwili w ramach tego programu prowadzi się obserwacje pól uprawnych, prognozuje zbiory, monitoruje zbiorniki wodne i zapewnia innego rodzaju informacje geograficzne.

Sukces wszystkich tych misji zależy od europejskiej współpracy. Niektóre z nich otrzymują wsparcie państwowych agencji kosmicznych, z których najbardziej aktywne są francuska (CNES) i niemiecka (DLR), jak również Komisja Europejska.

Ambitne firmy rozwijają się w nowych gałęziach przemysłu, takich jak budowa i integracja satelitów czy projektowanie elektroniki dla urządzeń kosmicznych. Dzięki polskiej edycji ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego nawigacji satelitarnej (European Satellite Navigation Competition, znany także pod nazwą „Galileo Masters”) powstaną zapewne nowe innowacyjne przedsiębiorstwa (start-upy).

Jako że Polska dołączyła już do „europejskiego klubu kosmicznego”, nastał doskonały moment, żeby włączyła się w najciekawsze europejskie programy kosmiczne, takie jak sonda Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) czy serię satelitów meteorologicznych MetOp-SG.

Prezydent Komorowski podkreślał niedawno, że polska gospodarka musi stać się innowacyjna, aby skutecznie konkurować z innymi. Dołączenie do Niemiec i Francji jako znaczących graczy w sektorze kosmicznym stanowi dla Polski szansę rozwinięcia przemysłu kosmicznego, co korzystnie wpłynie także na inne gałęzie gospodarki, tak jak w Niemczech i we Francji.

Pierre Buhler
Ambasador Francji w Polsce

Rolf Nikel
Ambasador Niemiec w Polsce

Tekst listu pochodzi ze strony wyborcza.pl.

Przez Redakcja w GM2015